Iniciativa parlamentaria

Os populares presentan unha iniciativa parlamentaria coa finalidade de que estes alimentos, en perfectas condicións de consumo, poidan ser aproveitados polas entidades benéficas 

O  GRUPO POPULAR PROPÓN QUE A XUNTA CONTINÚE E MELLORE A DISTRIBUCIÓN ENTRE OS COMEDORES SOCIAIS E COCIÑAS ECONÓMICAS DE GALICIA DO PEIXE E MARISCO PROCEDENTE DAS INCAUTACIÓNS AOS FURTIVOS E DOS DESCARTES PESQUEIROS

 

  • A idea é incorporar o volume de peixe confiscado, que vén de aumentar nos últimos anos pola presión dos operativos contra os furtivos, aos menús sociais fóra dos núcleos costeiros, que ata o de agora eran os únicos que obtiñan estes alimentos.

 

Audios:

Explicación da iniciativa:

Aclaración sobre distribución do piexe confiscado en operativos contra o furtivismo:

Aclaración sobre distribución do peixe procedente de descartes pesqueiros:

Lugo, 22 de febreiro de 2012.- O voceiro do Mar do PPdeG, Jose Manuel Balseiro Orol, vén de rexistrar unha iniciativa no Parlamento de Galicia na que solicita á Xunta que amplíe e mellore a distribución entre os comedores sociais e as cociñas económicas da nosa comunidade do peixe e marisco que foi obxecto de comiso en operacións de loita contra o furtivismo, así se amplíe esta medida ao que forma parte dos descartes pesqueiros.

O deputado popular reclama á Consellería do Medio Rural e do Mar que articule un novo sistema ou protocolo de distribución destes produtos pesqueiros que son totalmente aptos para o consumo e que, polo tanto, poden ser aproveitados. Balseiro pide á Xunta que reelabore unha relación de institucións, asociacións e ONG´s que dispoñan de comedores sociais en Galicia e que teñan amosado o seu interese en recibir estes alimentos.

Deste xeito, segundo explica o deputado popular, a administración galega incrementará o apoio e colaboración con estas institucións solidarias e benéficas nun momento especialmente acaido xa que están a prestar asistencia a un crecente volume de persoas e familias, de xeito especial, a aquelas máis afectadas pola crise económica.

COMISOS AOS FURTIVOS

Jose Manuel Balseiro aclara que ata o momento a Consellería do Medio Rural e do Mar xa vén distribuíndo de xeito habitual entre diversas entidades benéficias os peixes e mariscos aprehendidos aos furtivos nos operativos que realiza o Servizo de Gardacostas de Galicia e os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.  Con todo, o aumento do número de operativos nas nosa rías e a maior eficacia da loita contra o furtivismo deu lugar a que o volume de peixe e marisco confiscado sexa cada vez maior e poida ser distribuído a moitas máis entidades benéficas galegas segundo un protocolo que previamente se estableza.

 DESCARTES PESQUEIROS

Por outra banda Balseiro reclama que a Xunta poña en marcha, en colaboración coas institucións da Unión Europea, un sistema de distribución dos descartes que proceden das capturas pesqueiras, de tal xeito que estes tamén poidan ser aproveitados polas entidades benéficas, comedores sociais e cociñas económicas da nosa comunidade.

 A normativa vixente sobre cotas pesqueiras limita ás capturas que se poden realizar para determinadas especies e flotas o que non impide que este peixe sexa capturado nos aparellos. O procedemento habitual obriga a devolvelos ao mar. Estes descartes moitas veces implican unha perda de alimentos que ben puideran ser aproveitados. O voceiro do Mar dos populares galegos considera que o peixe capturado podería destinarse a completar os menús que elaboren estas entidades benéficas.