Opinión: aumento da cota da pescada

<< Obxectivo conseguido >>

  PropB

 Acadado o principal obxectivo, incrementar a cota da pescada do norte, cumprimos a palabra dada, e asumimos o compromiso de seguir defendendo, hoxe e no futuro, alí onde corresponda, os intereses do sector pesqueiro galego.

A decisión é definitiva: O Consello de Ministros da Unión Europea formalizou autorizar a España 4.019 toneladas extra de cota para a captura da pescada do norte (merluza) neste ano en curso.

Un incremento dun 26%, maior do inicialmente previsto, que poderá ser aproveitado pola flota galega –a que maior número de embarcacións posúe neste sector- de cara á campaña de Nadal, período no que maior relevancia comercial e económica adquire a venda deste produto.

Os populares galegos temos que felicitarnos porque toma realidade un compromiso adquirido, xa fai meses, e que responde ao traballo conxunto das administracións central e galega e do sector, que lideraron unha petición xusta e proporcionada da nosa flota.

Pero lonxe dos moitos beneficios prácticos esta medida vén a implicar un triplo recoñecemento:

Aos profesionais, que teñen demostrado que os seus esforzos e as medidas de xestións e pesca responsable que impulsaron durante os últimos anos permite evidenciar, con datos científicos no man, o bo estado do recurso, que fai á pescada do norte susceptible dun maior aproveitamento pesqueiro.

 Aos que defendemos esta petición, liderada en Europa polos gobernos español e irlandés, consciente dos seus beneficios, promovendo iniciativas de apoio diante do Parlamento galego e no conxunto das institucións, entre as reticencias iniciais da oposición.

 E finalmente polo precedente moi positivo que implica que, por primeira vez na historia do noso país, Bruxelas autoriza o incremento da cota dunha especie pesqueira de interese para España e o fai no ano en curso.

Acadado o principal obxectivo, incrementar a cota da pescada do norte, cumprimos a palabra dada, e asumimos o compromiso de seguir defendendo, hoxe e no futuro, alí onde corresponda, os intereses do sector pesqueiro galego.