Comisión de Sanidade

Así o explicou a Xerente do SERGAS, Nieves Domínguez en resposta a preguntas de Jose Manuel Balseiro formuladas hoxe na Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia

Pacientes de todos os concellos da Mariña lucense teñen xa acceso ao servizo de hospitalización a domicilio do Hospital da Costa

hospital-da-costa

  • Posibilita prestar asistencia sanitaria ao paciente no seu fogar dun xeito máis humanizado e integral, potenciando a autonomía funcional e a independencia socio-familiar, e garantindo a continuidade e a calidade asistencial

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2014.- Catro meses despois da posta en marcha da Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADO) do Hospital da Costa, teñen xa acceso a este servizo os pacientes dos 14 concellos da área sanitaria da Mariña lucense. Así o afirmou hoxe a xerente do Servizo Galego de Saúde, Mª Nieves Domínguez, quen resaltou que isto permite ofrecer ao paciente no seu domicilio os coidados médicos e de enfermería continuados e en igual calidade que no hospital, e prestar apoio aos seus familiares.   A hospitalización a domicilio posibilita prestar asistencia sanitaria ao paciente no seu fogar dun xeito máis humanizado e integral, potenciando a autonomía funcional, e a independencia socio-familiar, e garantindo a continuidade e a calidade asistencial.

Unha das principais vantaxes é que o paciente mantense no seu contorno, o que supón unha maior comodidade, tanto para el como para a súa familia, ademais dunha maior intimidade. Ademais, mellórase o aproveitamento dos recursos hospitalarios ao conseguir adecuar as estancias ás necesidades dos pacientes, evitando ingresos prolongados que non achegan valor.

A nova unidade de HADO do Hospital da Costa, tras realizar as obras de adaptación necesarias, dispón dun local propio e conta cun vehículo oficial para a realización dos desprazamentos aos domicilios. Actualmente esta unidade conta con tres profesionais, un médico e dúas enfermeiras, que neste momento atenden a unha media diaria de entre 10-12 pacientes.

O servizo está dispoñible para os pacientes dende as 8 ata as 21 horas de luns a domingo. En horario nocturno, e como ocorre no resto das comunidades autónomas, a solicitude de demanda asistencial cóbrese a través do 061 que mobiliza, cando é necesario, os recursos sanitarios de acordo coa situación clínica do paciente.

Esta Unidade atende a pacientes con patoloxías cirúrxicas; médicas (tanto pacientes agudos como crónicos agudizados (EPOC agudizados, insuficiencias cardíacas, hepatopatías crónicas…); e atencións paliativas, entre outras.

A xerente do Sergas explicou que existen ademais, unha serie de condicións necesarias para que un paciente poida ser atendido no seu domicilio por HADO (ter un diagnóstico establecido, unha situación clínica estable e a posibilidade de realizar o tratamento no domicilio), segundo os criterios de seguridade, adecuación e información.

En canto aos criterios de adecuación e información, destacou a necesidade de aceptación por parte do paciente e coidador; as adecuadas condicións socio familiares; e a existencia dun coidador principal, familiar ou non, que estea en condicións de colaborar co equipo de HADO nos coidados que require o paciente unha vez que se atopa no seu domicilio.

“Isto permite que enfermos con determinadas patoloxías sigan o tratamento no seu fogar cos mesmos medios que no hospital, pero coa vantaxe de evitar o seu ingreso –declarou Nieves Domínguez-; e seguiremos traballando para conseguir que todos os pacientes da comarca reciban a mellor atención sanitaria, o que pon de manifesto o compromiso do Servizo Galego de Saúde por seguir mellorando a atención que prestamos á cidadanía da Mariña lucense”.