Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for 8 Xaneiro 2015

Praia das Catedrais

A XUNTA SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA O ANTEPROXECTO DO PLAN DE CONSERVACIÓN DO MONUMENTO NATURAL DA PRAIA DAS CATEDRAIS

 Sin título

  • Este documento será obxecto de exposición e participación pública, mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia, durante un período de 45 días hábiles, e paralelamente tramitarase o Documento Ambiental Estratéxico (DAE)
  • Con este novo trámite avánzase un paso máis cara á aprobación do instrumento de planificación que establece o réxime de usos e limitacións do espazo protexido no vindeiro ano
  • O obxectivo xeral do plan é o mantemento e restablecemento nun estado de conservación favorable dos valores ambientais que motivaron a declaración do Monumento Natural das Catedrais
  • O Goberno galego estableceu cinco obxectivos estratéxicos con 12 actuacións, ás que a Xunta destinará case 1,7 millóns de euros nos próximos 10 anos

  (máis…)

Read Full Post »

Máis empresas, máis emprego

A Xunta abarata un 50% o prezo das parcelas de Xestur en Lugo para favorecer a adquisición de solo industrial

RCX

 

  • Trátase da primeira fase do programa dedicado a facilitar o acceso a ata 2 millóns de metros cadrados solo industrial que está incluído na Axenda de Competitividade Industrial Galega
  • Tras a promoción do solo propiedade de Xestur, o vindeiro mes de marzo activarase a segunda fase coa oferta das parcelas do Instituto Galego de Vivenda e Solo
  • Serán obxecto de licitación as parcelas de solo empresarial propiedade de Xestur, sobre as que non haxa ningún compromiso de venda ou opción de compra, ou outras cargas que impidan o seu alleamento, e que estean suficientemente definidas dende o punto de vista urbanístico e rexistral
  • O concurso será convocado o vindeiro dia 12 de xaneiro e o prazo para presentar solicitudes será de un mes

  (máis…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: