Comprometidos coa Fonsagrada

José Manuel Balseiro, secretario xeral do PP de Lugo, xunto ao candidato popular á alcaldía, Tobías Martínez, quixeron render contas da acción do Goberno galego, salientando que foi o maior esforzo inversor fixo no municipio

O PP asegura que, desde que Feijoo é presidente, a Xunta investiu 49,5 millóns de euros na Fonsagrada

Fonsagrada

  • Cada ano o Goberno galego destina 8,28 millóns de euros en beneficio dos veciños deste concello, unha cantidade que multiplica por sete os investimentos da Deputación neste mesmo período

 

A Fonsagrada, 24 de abril de 2015.- O secretario xeral do Partido Popular de Lugo, Jose Manuel Balseiro, acompañado do candidato popular á alcaldía da Fonsagrada, Tobías Martínez, quixeron facer esta mañá balance dos últimos seis anos de goberno autonómico na Xunta

 Os populares explicaron que, desde que Alberto Núñez Feijóo preside o Goberno galego, a Xunta de Galicia investiu 49,5 millóns de euros no municipio da Fonsagrada, isto é, cada ano a administración autonómica achega 8,28 millóns de euros para financiar obras, servizos e novos investimentos en beneficio dos veciños deste municipio.

 COMPARATIVA COA DEPUTACIÓN DE LUGO

Desde o PP aseguran que non hai ningunha outra administración que teña realizado maior esforzo inversor na Fonsagrada que a Xunta de Galicia, ata o punto que, as achegas do Goberno galego multiplican por sete as realizadas pola Deputación de Lugo neste mesmo período

 “Mentres que o Goberno galego investiu 49,5 millóns de euros nos últimos seis anos, a Deputación de Lugo só achegou 6,5 millóns de euros neste mesmo período. En tan só un ano a Xunta achegou máis que a Deputación en seis”

 Para afondar neste esforzo inversor da Xunta de Galicia, os populares salientaron que as achegas poden dividirse en dous amplos grupos: en primeiro lugar, as obras e servizos directos con destino concreto nesta localidade que superan o 3,5 millóns de euros, ás que, en segundo lugar, haberá que engadir outros 46,03 millóns de euros máis, en recursos correspondentes a partidas xenéricas e das que tamén foi beneficiario este concello de xeito directo.

 INVESTIMENTOS MÁIS RELEVANTES

 Entres as achegas máis relevantes da Xunta atopamos os investimentos no ámbito do emprego e benestar, que superan os 1,8 millóns de euros, os 547.000 que a Xunta destinou a financiar diversas obras con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, e os 238.000 euros que a Xunta destina –a través da Secretaría Xeral de Medios- a adaptación e mellora dos equipamentos de recepción da Televisión Dixital Terrestre.

 

RELACIÓN DE INVESTIMENTOS

 

EMERXENCIAS
AVPC e Grumir Sub. Agrupación voluntarios 12.522 €
plan atención ao peregrino Convenio plan atención ao peregrino 13.202 €
Convenio GES Compra de aparatos detectores de gas 962 €
Convenio de colaboración para creación e implantación dos GES 50.000 €
dotación de medios Adquisición de un camión contraincendios 112.400 €
Vehículo de protección civil 22.988 €
212.074 €

 

XUSTIZA
Plan de Infraestruturas Xudiciais Edificio Xudicial A Fonsagrada. Obras diversas 1.056 €
Adecuacións no Xulgado Primeira Instancia Fonsagrada 6.478 €
7.534 €

 

INFRAESTRUTURAS LOCAIS
Liñas de colaboración para equipamentos e infraestruturas locais Actuacións na Praza de “Os Chaos” 24.000 €
Fondo de Compensación Ambiental Adquisición de tractor para actividades de conservación do ambiente 112.091 €
Adquisición de equipamento: escavadora, furgóns e cortacéspede 104.493 €
Substitución da cuberta da antiga escola fogar da Fonsagrada 102.416 €
Adquisición de camión de mantemento invernal de estradas 204.790 €
547.790 €

 

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE
Promoción da igualdade, conciliación ou prevención da violencia 1.067 €
1.067 €
SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS
Transición á TDT 220.661 €
Adaptación dos 6 centros de tv municipais afectados polo DD 11.000 €
Renovación de equipamentos de difusión por tecnoloxías máis eficientes 951 €
Axudas TDT satélite en concellos incluídos no PDR 6.253 €
238.865 €
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
60 persoas benefiáronse de 4 Accións Formativas 244.300 €
27 persoas foron contratadas a través dos plans de cooperación 320.800 €
Plan Concertado 220.943 €
SAF dependencia 1.010.151 €
Contratación de 4 orientadores laborais 71.232 €
1.867.426 €
CONSELLERÍA DE CULTURA E EDUCACIÓN
Reformas no CEIP Santa María e no IES Fontei Albei 120.000 €
120.000 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Reparación da cuberta, canalóns e humidades interiores co centro de saúde da Fonsagrada 10.775,05 €
10.775,05 €
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
PXOM 200.270,40 €
Selado dos vertedoiros 244.319,81 €
444.590,21 €
DEPORTE
Axudas a clubs 4.025,15 €
4.025,15 €
OUTRAS ACCIÓNS A DESTACAR
Soporte e mantemento de ferramentas, plataformas e infraestruturas da Rede CeMIT 5.789 €
Xestión de proxectos de inclusión dixital 2.303 €
Renovación de equipos TIC nas sedes xudiciais 7.047 €
Equipamento TIC para o desenvolvemento do proxecto Abalar no Concello da Fonsagrada 41.900 €
57.039 €

 

 

PARTIDAS TERRITORIALIZADAS

 

 

Consellería de Economía e Industria Promoción, modernización e desenvolvemento do sector comercial 12.831,73 €
Investimento no eido enerxético 342.370,22 €
Dinamización da actividade económica e empresarial 2.335.485,28 €
Desenvolvemento da innovación e os investimentos tecnolóxicos 330.908,79 €
3.021.596,02 €
Consellería de Cultura e Educación Inversión no patrimonio cultural 71.184,61 €
Inversión en actividades de ámbito cultural 7.118,46 €
78.303,07 €
Consellería de Medio Rural e Mar. Área de Medio Rural Proxectos dinamizadores 294.423,12 €
Plan Marco Programa Mellora Acceso a Camiños de Titularidade Municipal 212.449,76 €
Proxectos Leader 509.458,30 €
Área infraestruturas 1.109.025,65 €
Fondo de Garantía Agraria 22.973.837,14 €
Producción agropecuaria 1.049.477,59 €
Prevención contra os incendios forestais 479.732,32 €
Convenios e subvencións de prevención de incendios 810.525,79 €
Ordenación e fomento forestal 1.722.741,66 €
29.161.671,33 €
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Investimentos nas obras en estradas 9.609.922,70 €
Conservación integral 2.562.646,05 €
Axudas para rehabilitación de vivendas 466.971,06 €
Axudas para rehabilitación rural 412.870,75 €
13.052.410,56 €
Outras accións a destacar Plan Banda Larga de Galicia 722.893,81 €
722.893,81 €