Comisión de Pesca 20 01 b

O voceiro do Mar dos populares galegos, Jose Manuel Balseiro, quere evitar que as importacións de peixes e mariscos procedentes de países incumpridores prexudiquen á flota galega

O PARLAMENTO GALEGO ACORDA A INICIATIVA DO GRUPO POPULAR QUE SE EXTREME A VIXILANCIA ÁS COMORAS E TAIWAN EN MATERIA DE PESCA ILEGAL

PESCA-BARCOS--644x362

  • O acordo insta ás autoridades autonómicas, estatais e comunitarias a impoñer sancións comerciais, incluída a prohibición de importacións, se persisten as deficiencias
  • Balseiro lembra que estes países exportan filete de peixe conxelado, pesca e marisco fresco e aceites en competencia directa coa produción da flota e industria de transformación galega

Santiago, 20 de xaneiro de 2016.- O Parlamento galego vén de aprobar a iniciativa defendida polo Grupo Popular na que se insta ás distintas administracións a que extremen a vixilancia ás illas Comoras e Taiwan para verificar que cumpren a normativa sobre pesca ilegal.

O voceiro do Mar dos populares galegos, Jose Manuel Balseiro, explicou que mediante este acordo parlamentario queren evitar que as importacións de peixes e mariscos procedentes de países incumpridores prexudiquen á flota galega, distorsionando o mercado coa súa competencia desleal e producindo perda de actividade e emprego no noso país.

O acordo insta ás autoridades autonómicas, estatais e comunitarias a impoñer sancións comerciais, incluída a prohibición de importacións, se persisten as deficiencias e incumprimentos da normativa sobre pesca ilegal polas que a Comisión Europea xa sacou a “tarxeta amarela” a estes dous países a finais do ano pasado.

Desde o Grupo Popular son partidarios de impoñer o reproche comercial máis rigoroso -a prohibición das importacións-, porque cren que tamén é o máis efectivo e porque ofrece unha lección exemplarizante aos países incumpridores.

En contraste con outros países, Balseiro pon en valor os esforzos que os profesionais da pesca de Galicia realizan para garantir e respectar a sostibilidade dos recursos, e insisten en que, para que teñan resultado, a administración debe aplicar unha política de tolerancia cero fronte á pesca ilegal”.

UNHA OPOSICIÓN DESNORTADA

Balseiro lamentou que os grupos da oposición non quixeran apoiar esta iniciativa, desvirtuando a importancia que para a flota galega ten a loita contra os países que practican a pesca ilegal e facendo oídos xordos ás distorsións que as importacións de produtos pesqueiros e marisqueiros capturados ilegalmente provocan no mercado comunitario e galego. Dixo que a actitude de PSOE, BNG e AGE obedece a un descoñecemento do sector e unha estratexia “directamente desnortada”.

Balseiro explicou que o 23 por cento das exportacións das illas Comoras en España é filite de peixe conxelado, en competencia directa con produtos da flota atuneira galega ou da produción da nosa industria conserveira. Tamén no caso de Taiwan achegan, con moitas dúbidas sobre a ilegalidade da súa procedencia, exportacións de peixe e marisco fresco e outros subprodutos, como aceites, que tamén comercializa Galicia pero, a diferenza destes países, cumprindo dun xeito escrupuloso a normativa internacional sobre pesca sostible.