Cortas de madeira

BALSEIRO EXPLICA AO SECTOR DA MADEIRA DE LUGO A NOVA NORMATIVA DA XUNTA QUE AXILIZA E SIMPLIFICA OS APROVEITAMENTOS FORESTAIS

Madera

  • O delegado territorial subliñou que se amplían os supostos en que é suficiente a declaración responsable para poder actuar e, de ser precisa autorización previa, acúrtanse os prazos a un máximo de dous meses
  • A provincia ensaia unha “xanela única” coa Administración autonómica grazas a un acordo coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil

Lugo, 21 de maio de 2020.- O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, mantivo hoxe un encontro con representantes do sector forestal de Lugo para explicarlles os cambios normativos que entrarán en vigor en 20 días con respecto á tramitación dos aproveitamentos forestais madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes de xestión privada de Galicia.

O novo decreto da Consellería do Medio Rural terá un especial impacto na provincia de Lugo, onde esta actividade económica xoga un relevante papel. Na xuntanza por videoconferencia, o delegado explicou que a declaración responsable consolídase como a vía principal para poder traballar no monte, logo de ter demostrado a súa eficacia. O pasado ano, detallou, presentáronse na provincia 26.137 solicitudes de aproveitamento forestal, e pouco máis da terceira parte requiriron autorización previa (o 35,5%). En canto ao volume de madeira resultante deses aproveitamentos, ascendeu a 3,6 millóns de metros cúbicos, o 57% tramitado mediante a declaración responsable.

Este mecanismo habilita para realizar o aproveitamento dende o mesmo momento da súa presentación, de maneira inmediata. Pero incluso no caso de requirir autorización previa, a nova norma acurtará o prazo de tramitación a un máximo de dous meses.

Na mesma liña, Balseiro sinalou que Lugo ensaia unha “xanela única” grazas a un convenio subscrito coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que permite ao administrado realizar unicamente o trámite coa Xunta de Galicia e obter autorización deste organismo estatal. Vaise traballar na sinatura de novos convenios con outros organismos para estender a medida a todo o territorio.

Medidas polo Covid-19

Na xuntanza tamén se valorou a situación xerada pola crise do Covid-19 e as medidas adoptadas en relación co sector. Balseiro lembrou que “a seguridade é primordial nestes momentos” e para elo a Xunta elaborou –a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia- unha guía con recomendacións preventivas específicas para desenvolver a actividade forestal, de fácil consulta na súa páxina web.

Igualmente, a Axencia Galega de Industrias Forestais foi un dos organismos da Xunta que colaborou co reparto de mascarillas ás empresas galegas, e o que impulsou a flexibilización das restricións para a apertura ao público de establecementos e locais comerciais minoristas con superficie útil de exposición superior a 400m2, acotando o espazoreaberto ao público a esta superficie. Isto permite a apertura de establecementos de grandes cadeas de bricolaxe e almacéns de madeira de venta ao detalle reactivando a demanda de productos dentro da cadea.

Por último, convocáronse distintas axudas para o sector, tanto para formación -dotada con 500.000 euros- como para equipamentos -cun orzamento de 10,4 millóns de euros-, e proximamente publicarase outro programa de apoios para a valorización e a segunda transformación das pequenas e medianas empresas da segunda transformación cun orzamento de 2 millóns de euros.